หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

Art Exhibition : No Man's Land ,2014

Art Exhibition : No Man's Land ,2014

No Man's Land

An Exhibition of Contemporary Thai Art 

One East Artspace, Singapore
6th - 27th June 2014

Synopsis of Exhibition:
This is the second edition of Contemporary Thai Art series which was developed in 2013. The theme for this edition seeks to provoke both the men and women in this group of artists to create new works which engage with the female form as experienced from the Southeast Asian perspective. It has been observed that these artists often use the female body to represent a marginalised/repressed state or life-giving/-affirming force.
The term No Man's Land itself is also loaded with meanings. It is first used in the military to label "an area between opposing armies, over which no control has been established". Its meaning has now been expanded to describe "an indefinite or ambiguous area where guidelines and authority are not clear". Therefore the female form referenced in the chosen theme is now activated as a space for contestation and of fluidity. Provocation starts when artists, through their artworks, turn away from normalised gender roles.


The artists hold M.FA in Painting from Silpakorn University in Bangkok. They are selected by Singapore curator Woho Weng

โลกใบนี้ (ไม่) ต้องมีเธอ  No Man’s Land 

“   ความเป็นมนุษย์ นิยามได้ด้วยการใช้ภาษา  มีการจัดโครงสร้างทางสังคมอันซับซ้อนในรูปแบบของกลุ่ม ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม นับร้อยนับหมื่น ต่างๆกันออกไป 
และในบางครั้ง เพศหญิง เป็นเพศที่ถูกดูถูกดูแคลน  ถึงความอ่อนแอและเป็นเบี้ยล่าง ด้วยความเชื่อบางอย่าง หากแต่ท่ามกลางกระแสในโลกปัจจุบัน  เพศผู้อ่อนแอนี้ได้ยืนหยัดเทียบเคียง อย่างเข้มแข็ง อย่างเสมอภาค    การฝ่าฟันที่เพียบพร้อมไปด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่น ที่แสนยาวนานนี้  เกิดการผลิบานในกระแสสังคมสมัยใหม่นี้   การยอมรับอย่างประจักแจ้งนี้ เกิดเป็นการถ่ายทอดทางภาษาศิลปะที่เกิดจากการรับรู้จากภายในและภายนอกของศิลปินที่มีต่อ เพศผู้อ่อนแอที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณและความเชื่อนี้
"Lady's spirit" humanity has a complicated social structure in the format of group lead to the origin of many different cultural. Sometimes "woman" or "female" often abused by local society that they are weak, disadvantaged by believe but in the present time "woman" can becomes a "lady" and be strong as same as a man. They has fully of spirit, concentrate and eager to change just like a flowers tries to blooming in the modern age social. Well, each artist has seen the story of a strength or power of "woman" by their own pass through their local or their life time such as a power of love of their mother or a hero of their local or else, so the artists would tells the story inside their mind through art language to explore the image of a weakness gender but full of a strong spirit and believe that has a smells of Asian in the artwork. 


Exhibition Venue: One East Asia Gallery  15 Scotts Road #05-08/09, Thong Teck Building, Singapore 228218

Exhibition period
6th-27th June 2014 ,6.30-9.30pm

http://www.oneeastasia.org/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น