หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

Exhibition : ME MY MIND , 2013ME MY MIND : MANIT SRISUWANME MY MIND
Artist : MANIT SRISUWAN
Opening : 10th October 2013 at 6 pm.
Exhibition Period : 10th October - 9 November 2012
Exhibition Venue : Number 1 Gallery [exhibition room 2]
The Silom Galleria Bld., 4th Floor, Silom Rd., Soi19 ,Bangrak, Bangkok, Thailand, 10500


       created in order for me to understand and raise questions about how to find balance in lives in today’s society. Every human uses his or her own need and compulsion to motivate infinite numbers of desires and eagerness. Such condition inspires me to reconsider my unwilling condition within my own family. It is the way for me to revive the feelings and emotions from experience of myself and other family members and use them to examine the present situation. This process leads to the creation of paintings that rely on personal perception and concept. I create the work to help remind myself not to go too far into the unwilling condition and also help seek the real balance of my life.
Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ
นัยจิตโดย  มานิตย์ ศรีสุวรรณ

“ ทุกข์เป็นธรรมดา  ธรรมดาของธรรมชาติ ”
          การพยายามทำความเข้าใจและการตั้งคำถามต่อการหาดุลยภาพของชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่ต่างใช้ความอยากความต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนความปรารถนาอันมากมายไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยสภาวะเช่นนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้าได้หวนกลับมาทบทวนถึงสภาวะจำยอมที่เกิดขึ้นในครอบครัว เปรียบเสมือนการรื้อฟื้นความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวเพื่อพิจารณาร่วมกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตามทัศนคติส่วนตน เพื่อช่วยในการคอยย้ำเตือนไม่ให้ก้าวล่วงไปในสภาวะจำยอมมากเกินไปและเป็นการค้นหาดุลยภาพที่แท้จริงในชีวิต


Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.13”, Acrylic on canvas,140 x 160 cm.,2013ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น