หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Mental frame from subconscious reluctance 2

Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.9”, Acrylic on canvas,140 x 190 cm.,2012


Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.11”, Acrylic on canvas,180 x 260 cm.,2012Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.12”, Acrylic on canvas,185 x 190 cm.,2012


Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.13”, Acrylic on canvas,140 x 160 cm.,2013Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.14”, Acrylic on canvas,155 x 190 cm.,2013Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.15”, Acrylic on canvas,150 x 150 cm.,2013

Manit Srisuwan , “Mental frame from subconscious reluctance  No.16”, Acrylic on canvas,130 x 130 cm.,2013ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น